דף הבית |   פוקוס חברות   |   שיחת היום   |   המנכ"לים   |   דרושים   |   מתחמים   |   הבמה  
 
  כניסת חברה   |   אתר סלולארי אתר סלולארי  
ידעטק - מנוע חיפוש הייטק
חברות   חדשות   אנשים   דרושים   מילון  
  מציאת פתרון טכנולוגי   |   חברות הייטק   |   פרסם אצלנו  
  Private Zone:     Login     Dashboard   |   Jobs   |
 
תקנון
 
תקנון אתר ידע טק
 
תנאים כלליים לשימוש בשירותי האתר
1.

אתר ידע טק (להלן "האתר") מספק כלים שיווקיים לעסקים לצרכי פרסום ברשת האינטרנט. גולשים, לקוחות או כל אדם או גוף העושה שימוש באתר במישרין ו/או בעקיפין (להלן: "משתמשים") רשאים להשתמש באתר זה ולצפות במידע המפורסם תוך שימוש במנועי חיפוש המופעלים על ידי האתר, לצפות בתכנים וליצור קשר עם בעל העסק הרלוונטי בתנאי שהם מסכימים באופן מוחלט ובלתי חוזר לתנאי הסכם זה. שימוש באתר יהווה הסכמה מוחלטת לכל תנאי ההסכם.

2.

מסמך זה על כל סעיפיו מהווה הסכם ותנאי שימוש כלליים לכלל השירותים הניתנים בהווה ו/או יינתנו באתר בעתיד למשתמשים במסגרת אתר זה. הסכם זה מהווה את ההסכמה הבלעדית והממצה, בין המשתמש לבין "הנהלת האתר" ו/או "מפעילי האתר" בנושאים הקשורים לשירותים המסופקים על ידי האתר ומבטלים כל מצג או הבנה שהייתה (אם הייתה) בין הצדדים ותבוא במקום כל הסכם קודם שהיה בכתב ו/או בעל פה בין הצדדים. מוסכם כי הנהלת האתר תכבד אך ורק שינויים והסכמים שיאושרו על ידי הנהלת האתר ויגובו במסמך חתום ומקורי מטעמה.

3.

השימוש באתר מותר רק במקום שיפוט אשר אינו אוסר ו/או מגביל תנאי או קבוצת תנאים המופיעים בהסכם זה האתר כפוף אך ורק לדיני מדינת ישראל ולא לאף דין זר כלשהוא. מקום השיפוט הבלעדי לכל דבר ועניין יהיה בית הדין המוסמך באזור תל אביב בלבד ולא כל בית דין אחר.

4.

בתנאי השימוש שלהלן ובכל הטקסטים שבאתר, לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהפך, ולשון זכר משמעה לשון נקבה ולהפך, הכל לפי ההקשר.

5.

כותרות הסעיפים בתקנון זה נועדו לצורך הנוחות בלבד, ואין ליחס להן ערך פרשני כלשהו.

קניין רוחני, השימוש באתר וזכויות יוצרים
6.

כל זכויות היוצרים באתר האינטרנט ידעטק - לרבות בעיצובו, ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, טקסטים, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו - הינן של האתר בלבד ו/או ספקי התוכן שלה, ו/או שותפים עסקיים, לפי העניין. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמתו המפורשת של האתר בכתב ומראש.

7.

האתר, הכתבות, הסקירות, הנתונים, הידיעות, הניתוחים, התכנים, הערכות, בטקסט, בתמונות ו/או בקול, שיועמדו לרשות המשתמשים באתר, וכן בכל אמצעי שהוא, לרבות מכשיר קצה, הקיים כיום, או יהיה קיים בעתיד, בין אם הוא בבעלות האתר ובין אם הוא בבעלות צד ג', המאפשר לאתר זכות שימוש בו, תכני המודעות, הדפים המקוונים הכלולים בו, הסיווג, הסידור וההצגה של המידע וכל צורת המחשה אחרת הכלולים בו (להלן: "התוכן") הנם רכושו הבלעדי של האתר. אין להעתיק, לשכפל ו/או להדפיס את התוכן, במלואו או בחלקו, לצורך הפצה או פרסום בדרך כלשהי, ללא היתר מפורש לכך מראש ובכתב מהאתר, ואין לעשות בו שימוש אלא לצרכים הפרטיים והאישיים של המשתמש ו/או המעסיק, להבדיל מצרכים מסחריים.

8.

עם רשומך במאגר המידע של האתר, יהא האתר רשאי לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיו (לרבות ניוזלטר, התראות, עדכוני משרות, ושירותים עתידיים) וכן מידע שיווקי ופרסומי - בין אם מדובר במידע שהוא עצמו יפרסם ובין אם מדובר במידע שיקבל האתר לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. מידע זה ישוגר לתיבת הדואר האלקטרוני המשמשת אותך. באם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור, תוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות פניה לאתר במייל Contact@YedaTech.co.il.

9.

רישום לשירות האתר ומאגר המידע: חלק מהשירותים באתר, לרבות השימוש בשירותי המנוי, טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, דוגמת שם, כתובת, דרכי ההתקשרות עמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך או פרטי כרטיס האשראי שברשותך. השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום. הואיל ואתר יבקש רק את המידע הנחוץ לשירות שאליו נרשמת, באחדים מהשירותים תתבקש להוסיף ולמסור נתונים נוספים, המתחייבים מאופי השירות. מאגר המידע : הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתר, יישמרו במאגר המידע של האתר. אינך נדרש על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא מסירת הפרטים המופיעים בשדות החובה, לא תוכל להשתמש בשירותים הללו.

10.

Cookies: האתר משתמש ב"Cookies" ("עוגיות") לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. Cookies הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מה- Cookies יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשבים שלך. אם, לדוגמה, אתה משתמש במערכת ההפעלה "חלונות" ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חב' מייקרוסופט, תוכל למצוא אותם בספריה C:-Windows-Cookies וכן ב- C:-Windows-Temporary Internet Files. ה- Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקרים מחדש במדורי האתר המחייבים רישום. המידע ב - Cookies מוצפן, והאתר נוקט צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשביה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

אם אינך מעוניין לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך אנא העזר בקובץ העזרה של הדפדפן. עליך לדעת, עם זאת, שנטרול ה- Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- Cookies במחשב בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך. הואיל וה- Cookies מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתר במקום בטוח.

11.

פרסום: האחריות לתוכן הפרסומות ו/או המודעות המתפרסמות באתר, לרבות פרטי המידע והזכויות היא על המפרסמים בלבד. לאתר אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומות והפרסומים באתר או למהימנותם. יודגש, כי פרסום המידע המסחרי כשלעצמו אינו מהווה כל עידוד או המלצה לרכישת השירותים או המוצרים המוצעים למכירה באתר.

12.

כל העתקה, הפצה, משלוח, שידור, או פרסום, של מידע המאוחסן באתר שלא הותר במפורש - אסור ומהווה עבירה על החוק.

פעילות כגון העתקת משרות מאתר ידע טק ופרסומן לצרכים מסחריים באתר אחר, הינה עבירה מוסרית ממדרגה ראשונה ולפיכך האתר מגנה זאת, ומוקיע פעילות זאת מכל וכל.

13.

המשתמש ו/או המעסיק מתחייב כי לא יפרסם ברבים את התוכן ו/או כל חלק ממנו, אלא בתנאים המפורטים באתר. כן, מתחייב המשתמש ו/או המעסיק, כי לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע בין שהוא מודפס ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא ישכפל, לא יצלם, לא יעתיק ולא ידפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך התוכן באתר או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא.

הגבלת אחריות האתר
14.

האתר לא יישא באחריות לכל נזק או פגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא, שייגרמו למשתמש ו/או למעסיק כתוצאה משימוש ו/או מהסתמכות על התוכן והשירותים המוצעים באתר ו/או אשר הגישה אליהם מתאפשרת דרך האתר ו/או כתוצאה מהפסקת השירות. למשתמש ו/או למעסיק לא תהיה כל טענה בגין אבדן נתונים ו/או תוכנות שהיו ברשותו ו/או בגין הפרעות במהלך השימוש באתר. למשתמש ו/או למעסיק לא תהיה כל טענה בגין הסתמכותו על המידע שפורסם באתר. האתר לא יישא באחריות כלפי המשתמש ו/או המעסיק בנוגע למידע שפורסם באתר, ו/או כל מידע שנשלח לו בדואר אלקטרוני. ובכלל זה, למעסיק לא תהיה כל טענה בגין הסתמכותו על מידע שהועבר לידיו ע"י צדדים שלישיים ו/או בגין התקשרות עם צד שלישי עקב הפרסום באתר ו/או עקב השימוש באתר והאתר לא יישא באחריות כלפי המעסיק בנוגע למידע שכזה ו/או בגין כל נזק, שייגרם למעסיק כתוצאה מפנייה ו/או מידע ו/או וירוסים ו/או תוכנות אחרות מזיקות למיניהן וכיו"ב שנשלחו אליו על ידי צד שלישי עקב הפרסום באתר ו/או כל מידע אחר ו/או חומר שנשלח לו בדואר אלקטרוני.

מובהר בזה, כי השירות המוצע על ידי האתר אינו בא להחליף את שיקול דעתו העצמאי של המעסיק ומתן ייעוץ מקצועי, ומעסיק - הפועל בהתאם לשירות ו/או המתקשר עם צד ג' כלשהו בהסתמך על מידע שהועבר לידיו על ידי משתמש, צד ג' ו/או על ידי האתר - יישא באחריות לתוצאות פעולותיו בלבד והאתר לא יישא בכל אחריות ו/או נזק שעשויים להיגרם למעביד עקב כך.

15.

האתר יעניק למעסיק או למי מטעמו את השירות, בכפוף לפירעון מלוא התמורה ולתנאים עליהם חתומים ומחויבים הצדדים בהסכם ההתקשרות

16.

אין בנקיטת פעולה כלשהי ע"י האתר, בהתאם ללשון הסכם ההתקשרות, כדי לגרוע מהזכויות והסעדים המוקנים לה על פי כל דין. בנוסף על האמור בהסכם ההתקשרות, מובהר כי הזמנה חתומה ע"י המעסיק ו/או על ידי מי מטעמו, מהווה חוזה לכל דבר ועניין.

17.

האתר עושה כל שביכולתו לספק מידע מקצועי, שלם, אמין ומדויק אך הוא אינו נושא באחריות או ערב לטיב המידע המוצג באתר (לרבות, ביחס לתוכן המודעות) ו/או לנכונותו ו/או לתקפות ו/או לשלמותו ו/או לדיוקו ו/או להתאמתו לכל מטרה שהיא. פרסום המודעות ותוכנן ו/או המידע על מעסיקים פוטנציאלים אינו מהווה המלצה או הבעת עמדה של האתר לגבי נכונות ו/או אי נכונות כדאיות השירותים. כל פעולה המתבצעת על ידי המשתמש ו/או המעסיק הינה על פי שיקול דעתו ואחריותו בלבד והאתר אינו אחראי לכל תוצאה הנגרמת עקב השימוש באתר ו/או הסתמכות על המידע המצוי בו.

18.

האתר רשאי להפסיק את השירות ו/או השימוש שעושה המשתמש ו/או המעסיק באתר, אם לא יעמוד במי מתנאי תקנון זה. כמו כן, יהיה על המשתמש ו/או המעסיק לשפות את האתר, עובדיו, מנהליו, בעלי מניותיו או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב שימוש זדוני ו/או רשלני ו/או כל שימוש אחר של המשתמש ו/או המעסיק ו/או מי מטעמו בשירות הניתן באתר ו/או עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

19.

האתר עושה מאמצים רבים על מנת לאבטח את האתר ועושה ככל שביכולתו ובשליטתו למנוע כל הפרעה בעת עשיית שימוש באתר. עם זאת מובהר בזה, כי השימוש באתר נעשה וניתן כשירות כפי שהוא (As Is) והאתר אינו מתחייב ואינו מצהיר כי השירות יהיה ללא הפרעות או ללא תקלות, או כי תקלות תתוקנה, או כי השירות או השרת המספק את השירות יהיו נקיים מוירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים. המשתמש ו/או המעסיק מסכים באופן מפורש, כי האתר ו/או מנהלי האתר לא יהיו אחראים בכל צורה בשל גישה ללא הרשאה או שינויים שייערכו במידע או מסרים של המשתמש ו/או המעסיק, בין אם נשלחו או נתקבלו על ידו ו/או על ידי צד שלישי אחר, ובין אם לאו.

20.

האתר שומר על זכותו לעשות כל שינוי בתוכן, במידע ובשירותים המתפרסמים באתר לפי שיקול דעתו, וללא צורך במתן הודעה מראש.

21.

האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי הסכם זה מעת לעת. שימוש בשירותים בכל עת, מהווה הסכמה לתנאים המעודכנים והמתוקנים, כפי שיהיו באותה עת.

22.

האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות או להפסיק את השירותים באתר, או חלק מהם, תוך או ללא הודעה למשתמש. במקרה של הפסקת השירות, האתר לא יהא אחראי כלפי המשתמש או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזק ו/או אובדן.

זכויות האתר
23.

האתר עושה כל שביכולתו על מנת לשווק את האתר בקרב הציבור, בין היתר, במטרה להעלות את מספר כניסות המשתמשים לאתר. יחד עם זאת, האתר אינו מתחייב כי לשירות ו/או לפרסום לרבות מודעות שתפרסם באתר תהיה היענות כלשהי, שכן, אין ביכולת האתר לחזות אם ואילו תגובות יתקבלו בעקבות הפרסום. לפיכך, האתר לא יישא כלפי המעסיק או מי מטעמו באחריות כלשהי לתגובות הנ"ל, להיעדר תגובות, לזהות הפונים או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום ו/או מהמידע שמועבר אל המעביד. האתר לא יהיה אחראי לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בכל מידע אשר יפורסם באתר.

אחריות והתחייבויות המעסיק
24.

המעסיק מתחייב כלפי האתר כי התכנים הנמסרים לפרסום באתר אינם מכילים: כל תוכן הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר; כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה; כל תוכן שפרסומו נאסר על פי הוראות כל דין, לרבות על פי צווי איסור פרסום של בית משפט; כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם ו/או גוף כלשהו והפוגע בפרטיותו; כל תוכן ומידע הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם; כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיפי מחשב (וירוסים), תוכנות עוינות, יישומים מזיקים וכדומה; סיסמאות, שמות משתמש ופרטים מזהים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט ושירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור; כל מידע בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס או גזעני; כל מידע העלול להטעות צרכנים; כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתר בפרט;

25.

המעסיק מתחייב לא לבצע באמצעות האתר כל פעולה המיועדת לשבש או להפריע למערכות מחשב ותקשורת כלשהן, לרבות מחשבי האתר עצמם.

26.

המעסיק מתחייב שלא להעביר את הזכויות והשירותים להם הוא זכאי מכוח הסכם ההתקשרות בינו לבין האתר, למוסרם לאחר בצורה כלשהי, הן בלא תמורה והן בתמורה כלשהי, מבלי לקבל את הסכמתו הכתובה והמפורשת של האתר.

תקופת השירות
27.

תקופת השירות הינה התקופה לה התחייבו המעסיק והאתר בהתאם להסכם ההתקשרות אשר נחתם ביניהם. כל עוד ניתן השירות לו התחייב האתר, לא יהא המעסיק רשאי להפסיק את ההתקשרות בינו לבין האתר על דעת עצמו, אלא לאחר קבלת הסכמתו של האתר בכתב ולפי שיקול דעתו הבלעדי של האתר. נתן האתר את הסכמתו להפסקת ההתקשרות בינו לבין המעסיק, יהא האתר רשאי, אך לא חייב, לפטור את המעסיק בצורה חלקית או מלאה מעלות השירות הקבועה בהסכם ההתקשרות, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי. לא נתן האתר את הסכמתו בכתב להפסקת ההתקשרות בינו לבין המעסיק, יראו את המעסיק כמי שעדיין מחויב להסכם ההתקשרות והוא יהא חייב לשלם את מלוא עלות השירות הקבועה בהסכם ההתקשרות.

28.

למען הסר ספק, מובהר כי מעת שהופסק השירות המוענק למעסיק ע"י האתר, אם כתוצאה מתום תקופת השירות לה זכאי המעסיק, ואם כתוצאה מהפסקת השירות ע"י האתר, תבוא ההתקשרות בין המעסיק לבין החברה לסיומה.

התשלום בעד השירות
29.

השירותים המוצעים למעסיקים באתר זה, חלקם או כולם, כרוכים בתשלום; ידוע למעסיק כי יחויב בתשלום מלוא התמורה ועבור מלוא תקופת ההתקשרות, כמצוין בהסכם ההתקשרות עליו הוא חתום, וזאת גם אם לא ייעשה שימוש בשירות הניתן ע"י האתר במשך כל התקופה ו/או במקרה בו לא ינצל המעסיק את השירות במלואו מכל סיבה שהיא.

30.

היה והמעסיק לא עמד בתשלום בו הוא חב לאתר לפי הסכם ההתקשרות, תישלח למעסיק התראה בכתב בדרישה לשלם את חובו הנ"ל תוך 7 ימים ממועד משלוח ההתראה. היה והמעסיק לא פרע את חובו הנ"ל, יהווה הדבר הפרה יסודית להסכם ההתקשרות, והאתר יהיה זכאי להפסיק את השירות כולו או מקצתו לפי שיקול דעתו הבלעדי. גם במקרה של הפסקת השירות ע"י האתר, כאמור בסעיף זה, ישלם המעסיק את מלוא התמורה עבור כל תקופת השירות כפי שהוגדר בהסכם ההתקשרות.

31.

המעסיק מצהיר כי ידוע לו שגם אם יחלוף זמן בין מועד תחילת תקופת השירות לבין המועד בו יחל המעסיק להשתמש בשירות בפועל, מכל סיבה שהיא התלויה במעסיק ולא באתר, יהיה עליו לשלם את מלוא התמורה עבור השירות בגין מלוא תקופת השירות כהגדרתה בהסכם ההתקשרות.

שימוש במידע פרטי
32.

האתר מתחייב לא לעשות כל שימוש בפרטים האישיים של המשתמשים מלבד לצורכי האתר. יחד עם זאת, האתר שומר על זכותו לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש באתר וברשת, ולהשתמש במידע זה לצורך שיפור השירותים באתר, הפעלתו ותכניו.

האתר שומר על זכותו לשמור מידע ופרטים אודות המשתמש (כגון: פרטיים אישיים, כתובת אי מייל וקורות חיים) במאגרי המידע שלו, וזאת על מנת להציע למשתמש משרות פוטנציאליות, התואמות, לדעת החברה, את כישוריו. האתר מתחייב כי לא יעביר פרטים אלה למעסיקים פוטנציאלים, מבלי שהמשתמש יאשר את העברת הפרטים כאמור, מראש.

33.

על אף האמור בסעיפים 16 ו-17 לעיל, האתר יראה את עצמו רשאי להעביר פרטים אישיים של המשתמש ומידע אודות דפוסי השימוש שלו באתר וברשת במקרים שלהלן:
א. במקרה והמשתמש יפר את תנאי השימוש באתר, או באיזה מהשירותים המוצעים בו, או אם יבצע באמצעות האתר ו/או דרכו פעולות מנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
ב. במקרה ויתקבל בידי האתר צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש ו/או מידע אודותיו לצד שלישי;
ג. במקרה ויתגלעו כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, בין המשתמש לבין האתר;
ד. בכל מקרה שהאתר יסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופו ו/או לרכושו של המשתמש, או לגופו או לרכושו של צד שלישי;

התקשרות עם צד שלישי
34.

כל עסקה שתיעשה בעקבות פרסום לרבות מודעות באתר ו/או בעקבות שימוש המשתמש באתר, תסוכם ישירות בין המשתמש לצד ג', ואינה כוללת את האתר או מי מטעמה כצד בעסקה או כאחראית בגינה, אף אם מידע בין הצדדים יועבר דרך החברה עצמה.

35.

האתר אינו אחראי על תוכנן של מודעות הפרסום או הצעות מסחריות של צדדים שלישיים המופיעים באתר. כל טענה, תביעה או דרישה שיהיו למשתמש בגין הצעות, מוצרים או שירותים כאמור, קבלתם או תוצאותיהם, יופנו על ידו במישרין אל הצד השלישי, שממנו קיבל את ההצעה או קנה את השירות, ולא תהיה לו בגינן כל תביעה או דרישה כלפי האתר ו/או מנהליו.

הפסקת שימוש ושיפוי
36.

האתר רשאי, לפי שיקול דעתו, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותיו, אם לא יעמוד בתנאי מתנאי הסכם זה, לרבות חסימת שם משתמש בדואר אלקטרוני, סילוק מפורומים, אי-פרסום טוקבקים וחסימת IP.

37.

על אף האמור לעיל, זכויות הקניין הרוחני בתכנים שנמסרים על ידי מפרסמים לפרסום באתר נשארות בבעלותם. עם זאת, על המפרסם להישמר, שלא למסור לאתר תכנים שהוא אינו בעל זכויות הקניין הרוחני בהם. במסירת תוכן כלשהו לפרסום באתר, המפרסם מאשר כי הינו בעל זכויות הקניין הרוחני בו, וכי הינו בר-רשות להתרת פרסומם באתר. במסירת תוכן לפרסום באתר, מקנה לה המפרסם רשיון חינם שאינו מוגבל בזמן, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק ולהשתמש במידע לפי שיקול דעתה, בכל שירותי התוכן שהיא מספקת, ובכל מכשיר קצה.

38.

המשתמש מסכים ומתחייב באופן אישי ובשם התאגיד אותו הוא מנהל כאשר מדובר בתאגיד (ביחד ולחוד) לשפות מיד עם קבלת דרישה לעשות כן את מנהלי האתר, עובדיו ו/או כל גורם שלישי שיינזק כתוצאה מהפרה כלשהיא מצד המשתמש של כל תנאי מתנאי ההסכם או מהפרת כל חוק ודין ו/או בכל נזק שייגרם למפעילי האתר כתוצאה ממחדל ישיר ו/או עקיף של המשתמש. שיפוי זה יכלול גם שכר עורכי דין באופן סביר.

הדין החל על ההסכם וסמכות השיפט

הסכם זה יפורש על פי הדין הישראלי בלבד. כל בעיה ו/או סוגיה שיפוטית תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת בתל אביב בלבד.

 
 
מנוע חיפוש   |   הייטק   |   דרושים   |   Goto-Mobile בניית אתרים לסלולר
 
RSS   |   תקנון   |   צור קשר
 
מחשוב ענן
ניהול קשרי לקוחות
אבטחת מידע
 
בינה עסקית
ניהול ידע
ניהול מסמכים
 
בנקאות ביטוח
תיירות מלונאות
אופנה טקסטיל
 
חינוך אקדמיה
קמעונאות
חקלאות
 
קידום אתרים
דרושים הייטק
 
Cloud Computing
Virtualization
Security
 
Storage
Network
ERP
 
CRM
BI
QA
 
KM
SaaS
SOA
 
BPM
BPO
DRP
 
Outsourcing
Semiconductor
Telecom
 
Mobile
Backup
DMS
 
ידעטק  |  ידע טק  |  ידע-טק


Navigation