דף הבית |   פוקוס חברות   |   שיחת היום   |   המנכ"לים   |   דרושים   |   מתחמים   |   הבמה  
 
  כניסת חברה   |   אתר סלולארי אתר סלולארי  
ידעטק - מנוע חיפוש הייטק
חברות   חדשות   אנשים   דרושים   מילון  
חיפוש מתקדם
  מציאת פתרון טכנולוגי   |   חברות הייטק   |   פרסם אצלנו  
  Private Zone:     Login     Dashboard   |   Jobs   |
 
  הישאר מעודכן!    צור התראת דוא"ל עבור:  Matrix
חדשות
מטריקס מפרסמת את תוצאות הרבעון הראשון לשנת 2019 ומציגה המשך צמיחה בכל המדדים
 
הכנסות הרבעון הראשון צמחו לכ- 851.9 מיליון ₪, הרווח התפעולי צמח בכ-15.3% לכ- 60 מיליון ₪ והרווח הנקי לכ- 38.2 מיליון ש"ח

מערכת ידעטק 19/05/19 | 06:45
שלוט בפרסומת שכולם רואים - בחר את Matrix
 
 
 
 
מטריקס פירסמה הבוקר את תוצאות הרבעון הראשון של שנת 2019 וממשיכה להציג צמיחה בכל המדדים המרכזיים. זהו הרבעון הראשון הטוב ביותר בכל הזמנים, אשר בא לידי ביטוי בשיא בכל המדדים: הכנסות, רווח גולמי, רווח תפעולי, רווח נקי, EBITDA ותזרים מזומנים מפעילות שוטפת.

הכנסות מטריקס צמחו ברבעון הראשון של 2019 בכ- 9.5%, לכ- 851.9 מיליון ₪, בהשוואה לכ- 777.6 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד. הגידול במכירות נובע מגידול בפעילות בישראל ובארה"ב וכן מאיחוד לראשונה של חברות שנרכשו.

הרווח הגולמי צמח ברבעון הראשון בכ- 12.5%, לכ- 123.3 מיליון ₪, בהשוואה לכ- 109.5 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, תוך גידול בשיעור הרווח הגולמי מכ- 14.1% לכ- 14.5%. הגידול ברווח הגולמי נובע מהגידול בהכנסות ובמיוחד מהגידול בפעילות בארה"ב, בה שיעורי הרווח הגולמי גבוהים יותר.

הרווח התפעולי ברבעון צמח בכ- 15.3% לכ- 60 מיליון ₪, בהשוואה לכ- 52 מיליון ברבעון המקביל אשתקד, תוך גידול בשיעור הרווח התפעולי מכ- 6.7% לכ- 7.0%. ה-EBITDA ברבעון הסתכם בכ- 90 מיליון ₪

הרווח הנקי ברבעון צמח בכ- 8.7% לכ- 38.2 מיליון ₪ בהשוואה לכ- 35.1 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד. העלייה ברווח הנקי נובעת בעיקר מעליה ברווח התפעולי ומירידה בהוצאות המס, שקוזזו בעלייה בהוצאות מימון ( עיקר העלייה היא בהוצאות המימון ע"פ תקני החשבונאות).

מוטי גוטמן, מנכ"ל מטריקס: "מטריקס ממשיכה לצמוח באופן עקבי בהתבסס על גידול אורגני לצד מימוש אסטרטגיית המיזוגים והרכישות של החברה. מאז תחילת 2018 ביצענו מספר רכישות אסטרטגיות בישראל ובארה"ב. כשהבולטת שבהן היא חברת מידעטק משווקת תכנת ה-ERP הנפוצה - PRIORITY. רכישת מידעטק היא מהרכישות המשמעותיות יותר שביצעה מטריקס במטרה להוביל את שוק ה- ERP באמצעות פתרון איכותי ובסיס רחב מאד של לקוחות ובהתבסס על הנהלה מעולה ומנוסה. מטריקס תציע מעתה את מערכת Priority גם לחברות המובילות ולמפעלים הגדולים במשק. אני משוכנע שלקוחותינו יכולים לצמצם באופן ניכר את הוצאות העתק הכרוכות בתחזוקת המערכות הבינלאומיות היקרות שרכשו לפני שנים ולהחליפן במערכת פונקציונלית, חדשנית, ישראלית, גמישה וכלכלית לתחזוקה הרבה יותר. גם השוק בארה"ב מסייע לגידול של מטריקס וההשקעות שביצענו ב- 2018 בביסוס הפעילות בארה"ב מוכיחות את עצמן. שיעורי הרווחיות בארה"ב גדולים בהשוואה לישראל. כיום תורמת הפעילות בארה"ב כרבע מהרווח התפעולי הכולל של מטריקס".

לדברי גוטמן, "אנו ממוקדים בביצוע פרוייקטים רחבי היקף בדגש על מגה פרוייקטים, המשלבים מספר תחומי התמחות של מטריקס. אחד הפרוייקטים האסטרטגיים בו אנו גאים במיוחד הוא פרוייקט הקמת מאגר נתוני האשראי של בנק ישראל, אשר הושלם ועלה לאוויר בתחילת שנת 2019, תוך עמידה מופתית בתקציב ובלוח זמנים מאתגרים . זהו פרוייקט המחשוב הגדול ביותר שבוצע במגזר האזרחי בישראל ואחד המורכבים ביותר שנעשו עד כה בהיבט של תהליכים, ממשקים, ערוצים, תשתיות ואבטחת מידע. בפרוייקט זה שולבו מומחים ממספר רב של יחידות עסקיות במטריקס, אשר פעלו בהרמוניה מלאה להשלמת המשימה ועליית המערכת, על מלוא תכולותיה לאוויר במועד המתוכנן".

עוד הוסיף גוטמן: "למרות התחרות המתגברת, מטריקס ממשיכה כבר שנים ארוכות להוביל את שוק טכנולוגיות המידע בישראל ולשמור על יציבות פיננסית. STKI דירגה את מטריקס כמובילת שוק שירותי טכנולוגיות המידע זו השנה ה- 14 ברציפות. חברת דירוג האשראי מידרוג אישררה דירוג מנפיק Aa3 באופק יציב בפעם ה- 12 ברציפות מאז שנת 2007 (הדירוג הגבוה ביותר לחברות IT בישראל).
בנוסף, בדירוג המקומות שהכי טוב לעבוד בהם, המבוצע מדי שנה העיתון דה מרקר וחברת CofaceBDI, מטריקס נמצאת שוב במקום הראשון בין כל חברות טכנולוגיות המידע".

דיבידנד
מטריקס ממשיכה במדיניות חלוקת הדיבידנדים מדי רבעון בשיעור של עד 75% מן הרווח הנקי. ב- 28 במרץ 2019 חולק דיבידנד בשיעור של 50 אג' למניה, בסכום של כ- 31 מיליון ₪. הבוקר עם פרסום הדוחות לרבעון הראשון הכריזה מטריקס על חלוקת דיבידנד בשיעור של 44 אג' למניה שהם כ- 27.3 מליון ₪.

תמצית דו"חות לשלושת החודשים שהסתיימו ביום 31 במרץ 2019 ו- 2018 (באלפי ₪)

ל- 3 החודשים שהסתיימו ביום
31.03.19 31.03.18 שינוי ב- %
מחזור הפעולות 851,913 777,656 9.5%+
עלות המכירות והשירותים 728,635 668,121
רווח גולמי 123,278 109,535 12.5%+
% מהמכירות 14.5% 14.1%

הוצאות מכירה ושיווק 29,486 25,391
הוצאות הנהלה וכלליות 33,734 32,056
רווח תפעולי 60,058 52,088 15.3%+
% מהמכירות 7% 6.7%

הוצאות מימון 11,533 5,239
חלק החברה ברווחי (הפסדי) חברה כלולה -- 24
רווח לפני מיסים על ההכנסה 48,525 46,873
מיסים על ההכנסה 10,331 11,731
רווח נקי 38,194 35,142 8.7%+
% מהמכירות 4.5% 4.5%

רווח נקי המיוחס ל:
בעלי מניות החברה 36,436 34,202
זכויות שאינן מקנות שליטה 1,758 940
רווח נקי 38,194 35,142 8.7%+
% מהמכירות

EBITDA 89,854 58,997 52.3%+
% מהמכירות 10.5% 7.6%

מצב כספי והנזילות
נכון ל- 31 במרץ 2019 עומד סך המזומנים ושווי המזומנים של מטריקס על כ- 403.2 מיליון ₪, בהשוואה לכ- 219.5 מיליון ₪ בסוף הרבעון המקביל ב- 2018, גידול של כ- 83.7%. תזרים המזומנים שנבע מפעילות שוטפת ברבעון הסתכם בכ- 63 מיליון ₪ - שיא כל הזמנים. סך ההון העצמי של מטריקס עומד על כ- 705.4 מיליון ₪ בסוף הרבעון הראשון של 2019 בהשוואה לכ- 664.2 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד.
 
IT  |  Priority  |  Finance  |  ERP  |  Banking  |  System Maintenance  |  Infrastructure  |  Data Security  | 
 
תפריט על סדר היום 
 
פוקוס חברות Top 5
חדשות המנכ"לים
דרושים מתחמים
הבמה  
    בחירת הגולשים
  חדשות
 
 
  מנכ"לים
 
ברק רגב ברק עילם
עוזי נבון נדב ארבל
 
 
 
מנוע חיפוש   |   הייטק   |   דרושים   |   Goto-Mobile בניית אתרים לסלולר
 
RSS   |   תקנון   |   צור קשר
 
מחשוב ענן
ניהול קשרי לקוחות
אבטחת מידע
 
בינה עסקית
ניהול ידע
ניהול מסמכים
 
בנקאות ביטוח
תיירות מלונאות
אופנה טקסטיל
 
חינוך אקדמיה
קמעונאות
חקלאות
 
קידום אתרים
דרושים הייטק
 
Cloud Computing
Virtualization
Security
 
Storage
Network
ERP
 
CRM
BI
QA
 
KM
SaaS
SOA
 
BPM
BPO
DRP
 
Outsourcing
Semiconductor
Telecom
 
Mobile
Backup
DMS
 
ידעטק  |  ידע טק  |  ידע-טק


Navigation