דף הבית |   פוקוס חברות   |   שיחת היום   |   המנכ"לים   |   דרושים   |   מתחמים   |   הבמה  
 
  כניסת חברה   |   אתר סלולארי אתר סלולארי  
ידעטק - מנוע חיפוש הייטק
חברות   חדשות   אנשים   דרושים   מילון  
חיפוש מתקדם
  מציאת פתרון טכנולוגי   |   חברות הייטק   |   פרסם אצלנו  
  Private Zone:     Login     Dashboard   |   Jobs   |
 
  הישאר מעודכן!    צור התראת דוא"ל עבור:  Somoto
חדשות
דירקטוריון סומוטו החליט כי בכפוף להשלמת העסקה למכירת
 
פעילותה בתמורה מקסימלית של עד ל-50 מיליון דולר (מותנה בעמידה מלאה ביעדים), יחולק דיבידנד בהיקף 18 מיליון דולר

מערכת ידעטק 21/04/19 | 09:56
שלוט בפרסומת שכולם רואים - בחר את Somoto
 
 
 
 
ועדה שמינה הדירקטוריון תבחן תחומי פעילויות והזדמנויות חדשות עבור החברה הציבורית לאחר העסקה, מבין התחומים קנאביס רפואי ו-Automotive/AutoTech

תל אביב, 21 באפריל 2019 - סומוטו (ת"א: סמטו), חברה ישראלית בעלת פעילות גלובלית, המתמחה בשיווק ופרסום באינטרנט, בוידאו ובמובייל ובהפצת תוכנות ואפליקציות עבור סביבות PC, Android ו-iOS, מדווחת כי דירקטוריון החברה החליט כי בכפוף להשלמת העסקה למכירת פעילות של סומוטו לחברה פרטית, בשליטת צביקה בארינבוים, בתמורה מקסימלית של עד ל-50 מיליון דולר (מותנה בעמידה מלאה ביעדים), יחולק לבעלי המניות דיבידנד בהיקף של כ-18 מיליון דולר (כ-65 מיליון שקל המהווים תשואת דיבידנד של כ- 38% ביחס לשווי החברה ליום דיווח זה, ומהווים כ-90 אגורות למניה). היקף זה גבוה מהיקף הדיבידנד, בסך של כ- 60.5 מיליון שקל, שחילקה החברה מאז הנפקתה. בכוונת החברה להגיש בקשה לבית משפט לביצוע החלוקה כאמור.

כמו כן, החליט דירקטוריון החברה על הקמת ועדה, שתורכב משלושה חברי דירקטוריון, לצורך בחינה ואיתור של פעילויות והזדמנויות חדשות שבכוונת החברה להתמקד בהם. בין התחומים, הקנאביס רפואי, תחום חדשני אשר מתפתח לאחרונה בקצב מסחרר ואשר החברה רואה בו פעילות ממשית ובעלת פוטנציאל רב עם דגש על חברות משמעותיות בתחום המחקר הקליני, מו"פ ופורמולציות. תחום נוסף הוא ה- Automotive/AutoTech- תחום פורץ דרך, המציע בין השאר, פתרונות אוטונומיים שונים לרכבים, מערכות בטיחות מתקדמות לרכב ואיסוף מידע מהרכבים. החברה החלה לבחון חברות בתחומים אלה והיקף ההון המשמעותי שבידי החברה ושצפוי לעמוד לרשותה בכפוף להשלמת עסקת מכירת נכסיה, יאפשר לה לרכוש חברה ו/או חברות משמעותיות בתחום ולהשקיע סכומים מהותיים על מנת להפוך לשחקן מרכזי בתחום.

שוקי אברמוביץ, יו"ר דירקטוריון סומוטו: "אנו ממשיכים לבחון דרכים להשאת הערך לבעלי המניות של החברה. בהינתן השלמת מכירת נכסי סומוטו לחברה פרטית כפי שדיווחנו ועמידה מלאה באבני הדרך, ובטרם מיצינו תקופת ה- Go-Shop, ברשות סומוטו תהא קופת מזומנים בהיקף של כ-65 מיליון דולר, הכוללת את תמורת העסקה המלאה בכפוף לעמידה ביעדים וכן את יתרת המזומנים של החברה. קבלת התמורה מהשלמת העסקה, במועד השלמתה, צפויה להוסיף לקופת החברה סך של כ-29 מיליון דולר. על רקע זה החלטנו כי עם השלמת העסקה סך של כ-18 מיליון דולר, יותר מרבע מקופת המזומנים העתידית, וכ-40% מקופת המזומנים במועד השלמת העיסקה, יחולק כדיבידנד לבעלי המניות של החברה. בנוסף, נבחן כניסה לתחומים אטרקטיביים לפעילות החברה לאחר השלמת העסקה, אשר, להערכתנו, עשויים להציף ערך משמעותי רב לחברה, ביניהם תחום הקנאביס הרפואי ותחום ה- Automotive/AutoTech. אנו משוכנעים כי היקף המשאבים הזמינים של החברה צפוי לאפשר לנו להפוך לשחקן מוביל בתחום הפעילות בו נבחר תוך יצירת ערך נוסף לבעלי המניות של סומוטו".

לאחרונה אישר דירקטוריון החברה עסקה למכירת כלל פעילותה העסקית של החברה באמצעות מכירת נכסים לחברה בשליטתו של מר צביקה בארינבוים. התמורה המקסימלית לחברה, עם השלמת העסקה ובהתקיים עמידה מלאה ביעדים וכן פרעון מלא של הלוואת מוכר שתינתן לרוכשת לצורך מימון חלק מתמורת המכירה, לרבות הריבית בגינה, צפויה לעמוד על כ-50 מיליון דולר וזאת בהתעלם מהשלכות המס בגין העסקה, אם תתקיימנה ובהתעלם מהוצאות בגין השלמת העסקה. במסגרת העסקה ישולם לחברה, במועד השלמת העסקה, תשלום שאינו מותנה בסך 36.72 מיליון דולר. תשלום נוסף של 48% מסך הרווחים, לפני הוצאות מימון, מסים, פחת והפחתות ("EBITDA") של החברה וחברות הבנות בגין החודשים אפריל ומאי 2019, אך לא יותר מ-1.54 מיליון דולר (שישולם לחברה בתום שלושה חודשים ממועד השלמת העסקה) ותשלום מבוסס יעדים, של עד 11 מיליון דולר, ישולם לחברה בתום 3 שנים ממועד סגירת העסקה ובכפוף לעמידה ביעדים. סומוטו תעמיד לרוכשת ביום סגירת העסקה הלוואת מוכר לשנתיים הנושאת ריבית של 5.4%, בסך של כ-7.4 מיליון דולר, המהווה 20% מגובה התשלום בסגירת העסקה.

בנוסף לאמור, להערכת הנהלת החברה, נכון ליום 31 במרץ 2019, לחברה קופת מזומנים לרבות מזומן מוגבל בסך של כ-18.6 מיליון דולר, ויתרה נטו בניכוי אשראי מתאגיד בנקאי בסך של כ-14.5 מיליון דולר. השלמת העסקה כפופה לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של סומוטו אשר צפויה להתקיים ב-23 לחודש מאי 2019.

סומוטו פירסמה תוצאות מקדמיות חזקות לרבעון ראשון 2019 המשקפות המשך עליה ב- EBITDA ובשיעורי ה-EBITDA בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. ה- EBITDA צפויה להסתכם בכ-3.5-4.0 מיליון דולר, גידול משמעותי ביחס ל- EBITDA של כ-2.2 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2018. שיעור ממוצע טווח תחזית ה- EBITDA היווה כ- 32% מההכנסות, שיפור משמעותי בהשוואה לרבעון הראשון 2018. ההכנסות צפויות להסתכם בכ-11.5-12.0 מיליון דולר.

יובהר כי, השלמת העסקה ו/או כניסתה של החברה לתחומי פעילות חדשים ו/או חלוקת הדיבידנד הינן תחזיות ו/או יתרת הרווחים הראויים לחלוקה, הערכות ואומדנים הצופים פני עתיד וכן יתרות המזומנים ושווי המזומנים, כהגדרתם בחוק ניירות ערך התשכ"ח-1968 בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר התרחשותם, אם בכלל, אינה ודאית או אינה בשליטתה של החברה. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים, אשר אינם בשליטת החברה או התממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים בדיווחי החברה.
 
Medical  |  Finance  |  Android  |  Mobile  |  Video  | 
 
תפריט על סדר היום 
 
פוקוס חברות Top 5
חדשות המנכ"לים
דרושים מתחמים
הבמה  
    בחירת הגולשים
  חדשות
 
 
  מנכ"לים
 
ברק רגב ברק עילם
עוזי נבון נדב ארבל
 
 
 
מנוע חיפוש   |   הייטק   |   דרושים   |   Goto-Mobile בניית אתרים לסלולר
 
RSS   |   תקנון   |   צור קשר
 
מחשוב ענן
ניהול קשרי לקוחות
אבטחת מידע
 
בינה עסקית
ניהול ידע
ניהול מסמכים
 
בנקאות ביטוח
תיירות מלונאות
אופנה טקסטיל
 
חינוך אקדמיה
קמעונאות
חקלאות
 
קידום אתרים
דרושים הייטק
 
Cloud Computing
Virtualization
Security
 
Storage
Network
ERP
 
CRM
BI
QA
 
KM
SaaS
SOA
 
BPM
BPO
DRP
 
Outsourcing
Semiconductor
Telecom
 
Mobile
Backup
DMS
 
ידעטק  |  ידע טק  |  ידע-טק


Navigation