דף הבית |   פוקוס חברות   |   שיחת היום   |   המנכ"לים   |   דרושים   |   מתחמים   |   הבמה  
 
  כניסת חברה   |   אתר סלולארי אתר סלולארי  
ידעטק - מנוע חיפוש הייטק
חברות   חדשות   אנשים   דרושים   מילון  
חיפוש מתקדם
  מציאת פתרון טכנולוגי   |   חברות הייטק   |   פרסם אצלנו  
  Private Zone:     Login     Dashboard   |   Jobs   |
 
  הישאר מעודכן!    צור התראת דוא"ל עבור:  Somoto
חדשות
סומוטו מפרסמת תוצאות מקדמיות חזקות לרבעון ראשון 2019
 
המשקפות המשך עליה ב- EBITDA ובשיעורי ה- EBITDA בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד:

מערכת ידעטק 15/04/19 | 05:10
שלוט בפרסומת שכולם רואים - בחר את Somoto
 
 
 
 
ה- EBITDA צפויה להסתכם בכ- 3.5-4.0 מיליון דולר, גידול משמעותי ביחס ל- EBITDA של כ- 2.2 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2018

שיעור ממוצע טווח תחזית ה- EBITDA היווה כ-32% מההכנסות, שיפור משמעותי בהשוואה לרבעון הראשון 2018
ההכנסות צפויות להסתכם בכ- 11.5-12.0 מיליון דולר

לחברה קופת מזומנים ושווי מזומנים לרבות מזומנים מוגבלים בסך של כ- 18.6 מיליון דולר ויתרת מזומנים נטו של כ- 14.5 מיליון דולר
כפי שדווח ביום ראשון ה- 14 באפריל 2019, החברה חתמה על עסקה למכירת כלל נכסיה, למעט מזומנים נטו ליום 31 במרץ 2019, בתמורה מקסימלית מותנית עמידה מלאה ביעדים, של עד כ- 50 מיליון דולר

להלן תוצאות פעילות החברה (הכנסות ו- EBITDA), ברבעון הראשון של 2018 וברבעון הראשון של 2019

להלן פירוט הכנסות על בסיס רבעוני לשנת 2018 ולרבעון הראשון 2019:

להלן פירוט EBITDA על בסיס רבעוני לשנת 2018 ולרבעון הראשון 2019:

להלן פירוט שיעורי ה- EBITDA על בסיס רבעוני לשנת 2018 ולרבעון הראשון 2019:

רמת החייל, 15 באפריל 2019 - סומוטו (ת"א: סמטו), חברה ישראלית בעלת פעילות גלובלית, המתמחה בשיווק ופרסום באינטרנט, בוידאו ובמובייל ובהפצת תוכנות ואפליקציות עבור סביבות PC, Android ו-iOS, מדווחת על הערכותיה בדבר תוצאות מקדמיות שאינן מבוקרות ואינן סקורות עבור הרבעון הראשון של 2019. להערכת הנהלת החברה, סך ההכנסות ברבעון הראשון של 2019 צפויות להסתכם בטווח שבין 11.5-12.0 מיליון דולר. עוד מצפה החברה ל- EBITDA בטווח שבין 3.5-4.0 מיליון דולר ברבעון זה.

תחזית ממוצע טווח ההכנסות לרבעון הראשון 2019 הינה בהיקף דומה בהשוואה להכנסות ברבעון הראשון של 2018. תחזית ממוצע טווח ה- EBITDA ברבעון הראשון 2019 משקפת עלייה של כ- 70% בהשוואה ל- EBITDA של הרבעון הראשון 2018. החברה מציגה עליה בשיעור הרווחיות - ממוצע טווח ה- EBITDA לרבעון הראשון של 2019 מהווה שיעור של כ- 32% מממוצע טווח ההכנסות, גידול משמעותי בהשוואה לשיעור EBITDA של כ- 19% ברבעון הראשון של 2018.

יתרת קופת המזומנים ושווי המזומנים לרבות מזומנים מוגבלים לתום הרבעון עמדה על כ- 18.6 מיליון דולר, והיתרה נטו בניכוי אשראי מתאגיד בנקאי על כ- 14.5 מיליון דולר, בהשוואה ליתרה נטו בסך של כ- 12.7 מיליון דולר נכון ליום 31 בדצמבר 2018. הגידול ביתרת המזומנים נטו כאמור, הוא על אף חלוקת דיבידנד בסך של כ- 3.2 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2019. החברה ממשיכה לייצר תזרים מזומנים משמעותי חיובי מפעילות שוטפת.

אסף יצחיאק, מנכ"ל וסמנכ"ל הכספים של סומוטו: "התוצאות המקדמיות משקפות גידול ב- EBITDA ושיפור ברווחיות ביחס לרבעון המקביל אשתקד. אנו מצפים ברבעון זה ל- EBITDA גבוהה משמעותית מה- EBITDA של הרבעון המקביל בשנת 2018 תוך ששיעור ה- EBITDA עולה אף הוא ומשקף רווחיות גבוהה. החברה ממשיכה לייצר תזרים מזומנים משמעותי אשר מאפשר לה לממש מדיניות חלוקת דיבידנד נדיבה מחד והמשך השקעה בטכנולוגיה ובחדשנות מאידך, ואשר מניחה את התשתית להמשך הצמיחה של סומוטו."

הערכותיה הראשוניות של החברה בקשר עם תוצאות פעילותה הלא מבוקרות והלא סקורות לרבעון הראשון לשנת 2019, עמידה באסטרטגיה העסקית של החברה, הגדלת היקף פעילותה, ותחזית יתרת המזומנים לרבות המזומנים המוגבלים כמפורט לעיל הינן תחזיות, הערכות ואומדנים הצופים פני עתיד, כהגדרתם בחוק ניירות ערך התשכ"ח 1968- בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ו/או אינו בשליטתה של החברה. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים, אשר אינם בשליטת החברה ו/או התממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף 47 לפרק א' לדוח התקופתי לשנת 2018 אשר פורסם ביום 19 במרץ, 2019 (מס' אסמכתא: 2018-01-026080).
 
Android  |  Infrastructure  |  Mobile  |  Video  | 
 
תפריט על סדר היום 
 
פוקוס חברות Top 5
חדשות המנכ"לים
דרושים מתחמים
הבמה  
    בחירת הגולשים
  חדשות
 
 
  מנכ"לים
 
ברק רגב ברק עילם
עוזי נבון נדב ארבל
 
 
 
מנוע חיפוש   |   הייטק   |   דרושים   |   Goto-Mobile בניית אתרים לסלולר
 
RSS   |   תקנון   |   צור קשר
 
מחשוב ענן
ניהול קשרי לקוחות
אבטחת מידע
 
בינה עסקית
ניהול ידע
ניהול מסמכים
 
בנקאות ביטוח
תיירות מלונאות
אופנה טקסטיל
 
חינוך אקדמיה
קמעונאות
חקלאות
 
קידום אתרים
דרושים הייטק
 
Cloud Computing
Virtualization
Security
 
Storage
Network
ERP
 
CRM
BI
QA
 
KM
SaaS
SOA
 
BPM
BPO
DRP
 
Outsourcing
Semiconductor
Telecom
 
Mobile
Backup
DMS
 
ידעטק  |  ידע טק  |  ידע-טק


Navigation