דף הבית |   פוקוס חברות   |   שיחת היום   |   המנכ"לים   |   דרושים   |   מתחמים   |   הבמה  
 
  כניסת חברה   |   אתר סלולארי אתר סלולארי  
ידעטק - מנוע חיפוש הייטק
חברות   חדשות   אנשים   דרושים   מילון  
חיפוש מתקדם
  מציאת פתרון טכנולוגי   |   חברות הייטק   |   פרסם אצלנו  
  Private Zone:     Login     Dashboard   |   Jobs   |
 
  הישאר מעודכן!    צור התראת דוא"ל עבור:  Somoto
חדשות
סומוטו מפרסמת תוצאות כספיות חזקות לרבעון שני 2018
 
צמיחה בהכנסות לכ- 13.4 מיליון דולר, גידול של כ- 14% בהשוואה לרבעון הראשון 2018 וצמיחה

מערכת ידעטק 13/08/18 | 10:26
שלוט בפרסומת שכולם רואים - בחר את Somoto
 
 
 
 
EBITDA לכ- 3.1 מיליון דולר, גידול של כ- 41% בהשוואה לרבעון הראשון 2018 , בהתאם לתחזיותיה המקדמיות
המשך צמיחה בתחום הפצת האפליקציות וחזרה לרווח תפעולי בתחום הפרסום בוידיאו
חלוקת דיבידנדים של 16.7 מיליון ש"ח מתחילת השנה וכן הכרזה על דיבידנד נוסף של כ- 9.8 מיליון ש"ח המסתכמים לכ- 26.5 מיליון ש"ח והמייצגים תשואת דיבידנד של כ- 18.54%

נכון לסוף הרבעון השני של 2018,קופת מזומנים ושווי מזומנים, לרבות מזומן מוגבל של כ-15 מיליון דולר והיתרה נטו בניכוי אשראי מתאגיד בנקאי עמדה על כ- 9.3 מיליון דולר. נכון למועד דוח זה, להערכת הנהלת החברה, יתרת המזומנים ושווה המזומנים לרבות מזומן מוגבל עומדת על כ- 15.9 מיליון דולר והיתרה נטו בניכוי אשראי מתאגיד בנקאי עומדת על כ- 10.6 מיליון דולר.

לאור תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון שהסתכם לכ-3.5 מיליון דולר ויתרת המזומנים, החברה הכריזה על דיבידנד של 2.6 מיליון דולר (כ- 9.8 מיליון ש"ח) והמצטרף כאמור לדיבידנד בהיקף של 16.7 מיליון ש"ח שחולק מתחילת השנה
החברה ביצעה רכישה חוזרת של מניות בהיקף של כ- 4.0 מיליון שקל מתחילת השנה

רמת החייל, 13 באוגוסט 2018 - סומוטו (ת"א: סמטו), חברה ישראלית בעלת פעילות גלובלית, המתמחה בשיווק ופרסום באינטרנט, בוידאו ובמובייל ובהפצת תוכנות ואפליקציות עבור סביבות PC, Android ו-iOS, מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של 2018. ההכנסות וה- EBITDA הינן בהתאם להערכותיה המקדמיות של החברה ועל רקע צמיחה בתחום הפצת האפליקציות וחזרה לרווח בתחום הוידיאו.

אסף יצחיאק, מנכ"ל סומוטו וסמנכ"ל הכספים: "תוצאות הרבעון השני מצביעות על מימוש האסטרטגיה העסקית של החברה להמשך צמיחה בהכנסות וברווח. בעיקר בולטים ברבעון זה החזרה של תחום הוידיאו לרווחיות, לאור מהלכים שביצענו החל מהרבעון הרביעי של 2017 והמשך צמיחת תחום הפצת האפליקציות. בנוסף, במסגרת תחום הפרסום בוידאו, התחלנו לפעול ברבעון זה בתחום הפרסום ב- Connected TV, בו ניתן לממש מודלים של פרסום ממוקד כפי שאנחנו עושים בפעילות הליבה שלנו. התחום מספק הכנסות ורווחים ואנו מצפים שימשיך לתרום לתוצאות החברה, זאת לצד המשך השקעה בפיתוח ושיווק פלטפורמה חדשנית לפרסום בוידאו המייצרת ערך רב עבור הלקוחות שלנו. אנו מחוייבים ליצירת ערך לבעלי המניות שלנו ומתחילת השנה חילקנו והכרזנו על כ- 26.5 מיליון ש"ח וביצענו רכישה חוזרת של מניות בהיקף של כ- 4.0 מיליון ש"ח וכן הכרזנו על הרחבת מדיניות הדיבידנד שלנו. אנו פועלים להמשך צמיחה במגזרי הפעילות השונים תוך מתן דגש לשיפור הרווחיות ויצירת תזרים מזומנים משמעותי. בהסתכלות קדימה, לאור נזילות גבוהה, תזרים חיובי ואסטרטגית הצמיחה של החברה, אנחנו ממשיכים לבחון רכישת פעילויות סינרגטיות בתחומים משיקים לליבת הפעילות, מתוך מטרה להציף ערך לבעלי המניות שלנו."

תוצאות החברה המאוחדות:
תוצאות החברה במגזר הפצת האפליקציות על בסיס רבעוני:

הכנסות החברה ברבעון השני של 2018 הסתכמו בכ- 13.4 מיליון דולר, גידול של כ- 14% בהשוואה לרבעון ראשון של 2018 בסך של כ- 11.8 מיליון דולר וקיטון של כ- 34.8%, ביחס לרבעון מקביל, שנבע מקיטון בפעילות הפרסום בוידאו כאשר מנגד חל גידול בהכנסות ממגזר הפצת האפליקציות.

ה- EBITDA (רווח תפעולי לפני פחת והפחתות) ברבעון השני של 2018 הסתכם בכ- 3.1 מיליון דולר, עליה של כ- 41% ביחס ל-EBITDA של כ- 2.2 ברבעון הראשון של 2018, וקיטון של כ- 29.5% בהשוואה ל-EBITDA של כ- 4.4 מיליון דולר ברבעון השני של 2017, שנבע מקיטון בפעילות הפרסום בוידאו כאשר מנגד חל גידול ב- EBITDA ממגזר הפצת האפליקציות.

ברבעון השני של 2018 התחזקה מגמת הצמיחה בהכנסות ורווחי החברה ממגזר הפצת האפליקציות באופן שהכנסות החברה ברבעון השני של 2018 במגזר זה הסתכמו בכ- 8.3 מיליון דולר, גידול של כ- 5% בהשוואה ל-7.9 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2018 וגידול של כ- 66% בהשוואה ל-5 מיליון דולר ברבעון השני של 2017. ה- EBITDA (הרווח התפעולי לפני פחת והפחתות) ממגזר זה ברבעון השני של 2018 הסתכם בכ- 3 מיליון דולר, גידול של כ- 3% בהשוואה לכ- 2.9 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2018 וגידול של כ- 50% בהשוואה ל-2 מיליון דולר ברבעון השני של 2017. השיפור בתוצאות החברה במגזר זה, משתקף גם בשמירה על שיעורי ה- EBITDA שהסתכמו לכ-36% וזאת על אף הוצאות מכירה ושיווק בסך של כ- 2.7 מיליון דולר בקשר עם הפצת מוצרי החברה דרך רשתות פרסום מקוונות במגזר זה אשר ההוצאות בגינן נרשמות בעת התהוותן וההכנסות מתהוות לאורך זמן. המשך מגמת צמיחה זו בריווחי החברה הנובעת ממגזר הפצת האפליקציות היא ביטוי ליישום האסטרטגיה שבחרה החברה למגזר זה ובין השאר מקבלת ביטוי ביכולת החברה להגדיל את היקף פעילותה ומגוון מוצריה והפתרונות אותן מאפשרת החברה בתחום פעילות זה.

תחום פעילות הפרסום בוידאו של החברה חזר להציג רווחיות תפעולית ברבעון השני של שנת 2018 שהסתכמה לכ- 130 אלפי דולר, וזאת לאחר הפסד תפעולי של כ- 700 אלפי דולר ברבעון הראשון לשנת 2018. המעבר לריווחיות כאמור, התרחש לאור השלמת תכנית הנהלת החברה להתייעלות מקיפה בתחום זה ושכללה התאמת מסגרת ההוצאות והתמקדות בתחומי הפעילות הרווחיים יותר בחברה. במסגרת פעילות הפרסום בוידאו, החלה החברה לפעול בתחום פעילות חדש- Connected TV שלהערכת הנהלת החברה עתיד להוות מנוע צמיחה חשוב לחברה. זאת, בשל מעבר הולך וגובר לשימוש בטלוויזיות דיגיטליות חכמות, המאפשר להטמיע בהן מודלים עסקיים וטכנולוגיות פרסום הקיימים במחשבים ובמובייל, תוך מתן ערך משמעותי למפרסמים ולבעלי שטחי הפרסום. להערכת הנהלת החברה, תחום זה מקבל רוח גבית על רקע צפייה גוברת בתכני טלוויזיה גם בטאבלטים ומכשירים סלולריים, כמסכי טלוויזיה אישיים וכן מיצרני תכנים אשר לאורך זמן מוזילים את עלויות התוכן ומנגישים אותו בצורה נוחה לצריכה בכל פלטפורמה. בנוסף לאמור, החברה ממשיכה להשקיע בפיתוח ושיווק פלטפורמה חדשנית לפרסום בוידאו.

הוצאות מכירה ושיווק- הוצאות המכירה והשיווק כוללות בעיקרן הוצאות בקשר עם הפצת מוצרי החברה דרך רשתות פרסום מקוונות במגזר הפצת האפליקציות (ואינן כוללות הפצה דרך שותפים עסקיים). במהלך הרבעון השני ההוצאות כאמור ובקשר עם הפרסום דרך קמפיינים קיימים וחדשים הסתכמו לסך של כ- 2.7 מיליון דולר תוך שמירה על היקפי הוצאות דומים ביחס להיקפן ברבעון הראשון של שנת 2018. יש לציין כי ההוצאות האמורות נזקפות לרווח וההפסד במועד התהוותן וההכנסות נרשמות לאורך זמן.

הרווח הנקי ברבעון השני של 2018 הסתכם בסך שלכ- 1.3 מיליון דולר בהשוואה לרווח נקי של כ- 0.5 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2018 ורווח נקי של כ- 1.2 מיליון דולר ברבעון השני של שנת 2017. שיעור הרווח הנקי ברבעון השני של שנת 2018 עמד על כ- 9.8%, בהשוואה לשיעור של כ- 3.9% ברבעון הראשון 2018 ובהשוואה לשיעור של כ- 5.7% ברבעון הראשון של 2017.

נכון ליום 30 ביוני 2018, יתרת המזומנים ושווי המזומנים לרבות מזומנים מוגבלים, עמדה על כ- 15 מיליון דולר ארה"ב, והיתרה נטו בניכוי אשראי מתאגיד בנקאי על כ- 9.3 מיליון דולר ארה"ב, קיטון של כ- 1.4 מיליון דולר ארה"ב בהשוואה ליתרת המזומנים נטו בסך של כ-10.7 מיליון דולר ארה"ב בתום הרבעון הראשון לשנת 2018.

החברה ממשיכה לייצר תזרים מזומנים משמעותי חיובי מפעילותה השוטפת. הקיטון ביתרת המזומנים בסכום של כ- 1.4 מיליון דולר, הינו על אף תשלומים במהלך הרבעון השני לשנת 2018 בגין חלוקת הדיבידנד ורכישת המניות העצמית בסך של כ- 4.8 מיליון דולר ארה"ב, באופן שללא תשלומים אלה ברבעון, הייתה גדלה יתרת המזומנים בין הרבעון הראשון לרבעון השני לשנת 2018, בסך של כ- 3.4 מיליון דולר ארה"ב.

במחצית הראשונה של שנת 2018, שילמה החברה תשלומים בסך של כ- 2.5 מיליון דולר ארה"ב בגין תשלומים מבוססי עמידה ביעדים בקשר עם רכישת מימ וידאו; סך של כ- 4 מיליון ש"ח בגין רכישת מניות עצמית; וחלוקת דיבידנד בסך של כ- 16.7 מיליון ש"ח, תשלומים אלה הסתכמו לכ- 8.4 מיליון דולר בתקופה האמורה.

בחודש אוגוסט 2018, הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה בגובה של 2.648 מיליון דולר (כ- 9.8 מיליון ש"ח), המהווים 50% מהרווח התפעולי לפני הפחתות למחצית השנה הראשונה של 2018 ואשר הסתכם לכ- 5.296 מיליון דולר. חלוקת הדיבידנד כאמור מהווה תשואת דיבידנד של כ- 6.3% על שווי החברה.

בחודש מאי 2018, הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה בגובה של 15 מיליון ש"ח, שהיווה תשואת דיבידנד של כ- 11% על שוויה החברה. בנוסף, חילקה החברה בשנת 2018 דיבידנד בסך של כ- 1.7 מיליון ש"ח ובתשואת דיבידנד של כ- 1.24% באופן שסך הדיבידנד שחולק והוכרז בשנת 2018, לרבות הדיבידנד שהוכרז בחודש אוגוסט, 2018 יסתכם לכ- 26.5 מיליון ש"ח ויהווה תשואת דיבידנד של כ- 18.24%.

הערכות וכוונות החברה המובאות בסעיף זה לעיל, ובפרט באשר ל: () הערכות החברה ביחס להשפעות תכנית ההתייעלות; (2) כוונות ביחס לרכישות אטרקטיביות במהלך שנת 2018 והמשך אסטרטגיית מיזוגים ורכישות; (3) כוונות החברה ביחס להוצאות מכירה ושיווק והוצאות מחקר ופיתוח; (4) הערכות החברה ביחס לעונתיות הפעילות בתחום הפרסום בוידיאו; (5) הערכות ביחס לשחיקה בשיעורי רווחיות הפרסום בוידיאו (6) המשך הקשחת הרגולציה על ידי Google ושחקנים נוספים; (7) כוונות החברה ביחס למרכז חדשנות; (8) הערכות החברה ביחס ליתרת המזומנים ושווה המזומנים לרבות מזומן מוגבל והיתרה נטו ותזרים המזומנים לתקופה שלאחר מועד דוח זה (9) הערכות החברה ביחס לתחום הפעילות החדש (10) והערכות החברה ביחס ליכולתה לחלק דיבידנדים בהתאם למדיניות החלוקה החדשה של החברה, הינן מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, אשר התממשותן אינה ודאית ואינה מצויה בשליטת החברה בלבד. אין כל ודאות כי הערכות החברה כאמור תתממשנה, כולן או חלקן, או שתתממשנה באופן שונה מכפי שנצפו על ידי החברה, וזאת בין היתר, בשל תלותם בגורמים חיצוניים שאינם בשליטת החברה ו/או התממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף 47 לפרק א' לדוח התקופתי.
 
Video  |  Mobile  |  Network  |  Cellular  |  Android  | 
 
תפריט על סדר היום 
 
פוקוס חברות Top 5
חדשות המנכ"לים
דרושים מתחמים
הבמה  
    בחירת הגולשים
  חדשות
 
 
  מנכ"לים
 
ברק רגב ברק עילם
עוזי נבון נדב ארבל
 
 
 
מנוע חיפוש   |   הייטק   |   דרושים   |   Goto-Mobile בניית אתרים לסלולר
 
RSS   |   תקנון   |   צור קשר
 
מחשוב ענן
ניהול קשרי לקוחות
אבטחת מידע
 
בינה עסקית
ניהול ידע
ניהול מסמכים
 
בנקאות ביטוח
תיירות מלונאות
אופנה טקסטיל
 
חינוך אקדמיה
קמעונאות
חקלאות
 
קידום אתרים
דרושים הייטק
 
Cloud Computing
Virtualization
Security
 
Storage
Network
ERP
 
CRM
BI
QA
 
KM
SaaS
SOA
 
BPM
BPO
DRP
 
Outsourcing
Semiconductor
Telecom
 
Mobile
Backup
DMS
 
ידעטק  |  ידע טק  |  ידע-טק


Navigation