דף הבית |   פוקוס חברות   |   שיחת היום   |   המנכ"לים   |   דרושים   |   מתחמים   |   הבמה  
 
  כניסת חברה   |   אתר סלולארי אתר סלולארי  
ידעטק - מנוע חיפוש הייטק
חברות   חדשות   אנשים   דרושים   מילון  
חיפוש מתקדם
  מציאת פתרון טכנולוגי   |   חברות הייטק   |   פרסם אצלנו  
  Private Zone:     Login     Dashboard   |   Jobs   |
 
  הישאר מעודכן!    צור התראת דוא"ל עבור:  Somoto
חדשות
סומוטו מפרסמת תוצאות מקדמיות לרבעון ראשון 2018
 
ההכנסות צפויות להסתכם בכ- 11.5-12.0 מיליון דולר ה- EBITDA צפויה להסתכם בכ- 2.0-2.4 מיליון דולר

מערכת ידעטק 16/04/18 | 04:42
שלוט בפרסומת שכולם רואים - בחר את Somoto
 
 
 
 
לחברה קופת מזומנים בסך 15 מיליון דולר
החברה מכריזה על השקת פלטפורמת פרסום בוידאו חדשנית

רמת החייל, 15 באפריל 2018 - סומוטו (ת"א: סמטו), חברה ישראלית בעלת פעילות גלובלית, המתמחה בשיווק ופרסום באינטרנט, בוידאו ובמובייל ובהפצת תוכנות ואפליקציות עבור סביבות PC, Android ו-iOS, מדווחת על הערכותיה בדבר תוצאות מקדמיות שאינן מבוקרות ואינן סקורות עבור הרבעון הראשון של שנת 2018. להערכת החברה, סך ההכנסות ברבעון הראשון של 2018 צפויות להסתכם בטווח שבין 11.5-12.0 מיליון דולר. עוד מצפה החברה ל-EBITDA בטווח שבין 2.0-2.4 מיליון דולר ברבעון זה המהווה 18.7% מההכנסות.

תחזית ממוצע הטווח משקפת עלייה של כ-10% ב- EBITDA וירידה של כ- 18% בהכנסות החברה בהשוואה לרבעון הרביעי לשנת 2017. העלייה כאמור ב - EBITDA הינה על אף גידול של כ- 1.3 מיליון דולר בין התקופות האמורות בגין הוצאות מכירה ושיווק בקשר עם הפצת מוצרי החברה דרך רשתות פרסום מקוונות במגזר הפצת האפליקציות אשר ההוצאות בגינן נרשמות בעת התהוותן וההכנסות מתהוות לאורך זמן.

במהלך הרבעון הראשון של 2018 השלימה החברה תוכנית התייעלות מקיפה בתחום הוידיאו שכללה התאמת מסגרת הוצאות והתמקדות בתחומי הפעילות הרווחיים יותר בחברה. החברה מציינת כי השפעת התוכנית השפיעה לחיוב באופן חלקי בלבד ברבעון הראשון של 2018 ותבוא לידי ביטוי מלא ברבעונים הבאים של 2018.

יתרת המזומנים ושווי המזומנים לרבות מזומנים מוגבלים עמדה על כ- 15 מיליון דולר, והיתרה נטו בניכוי אשראי מתאגיד בנקאי על כ- 10.7 מיליון דולר, קיטון של כ- 1.5 מיליון דולר בהשוואה ליתרה נטו בסך של כ- 12.2 מיליון דולר נכון ליום 31 בדצמבר 2017. החברה ממשיכה לייצר תזרים מזומנים משמעותי וחיובי מפעילות שוטפת. ברבעון זה, אף שילמה החברה תשלומים של כ- 2.5 מיליון דולר בגין תשלומים מבוססי עמידה ביעדים בקשר עם רכישת מימ וידאו וכן כ- 3.7 מיליון ש"ח בגין רכישת מניות עצמית - סך התשלומים מסתכמים לכ-3.6 מיליון דולר.

הוצאות המכירה והשיווק כוללות בעיקרן הוצאות בקשר עם הפצת מוצרי החברה דרך רשתות פרסום מקוונות. ברבעון בראשון של שנת 2018 חלה עליה של כ- 1.3 מיליון דולר, גידול של 87%, בהוצאות אלה בהשוואה לרבעון הרביעי לשנת 2017, וזאת לאור המשך גידול הפרסום דרך קמפיינים קיימים וחדשים. יש לציין כי ההוצאות האמורות נזקפות לרווח וההפסד במועד התהוותן וההכנסות נרשמות לאורך זמן.

החברה מכריזה על פלטפורמה טכנולוגית מתקדמת לפרסום בוידיאו, שפותחה על ידי סומוטו, והמיועדת לקצר באופן משמעותי את הקשר בין מפרסם לבעל האתר, עם שקיפות מירבית ויצירת ערך משמעותית למפרסמים ולבעלי שטחי הפרסום.

אסף יצחיאק, מ"מ מנכ"ל סומוטו וסמנכ"ל הכספים: "אנו מסכמים את הרבעון הראשון של 2018, בו המשכנו להגדיל את הוצאות המכירה והשיווק בגין הפצת מוצרי החברה וזאת לאור שיעורי הריווחיות אותם אנו מזהים בפעילות זו. כמו כן, ברבעון זה השלמנו מיזוג פעילויות הפרסום בוידיאו בחברה, תוך התאמת כוח האדם לפעילות, מתוך מטרה לשפר את רווחיות התחום. תוצאות המיזוג החלו לבוא לידי ביטוי כבר ברבעון הראשון ויבואו לידי ביטוי מלא ברבעונים הבאים בשנת 2018, יש לציין כי תחום הפרסום בוידאו מאופיין בעונתיות וכי הרבעון הראשון נחשב כרבעון החלש ביותר בשנה בתחום פעילות זה. לאור נזילות גבוהה, התזרים החיובי המשמעותי ואסטרטגית הצמיחה של החברה, אנחנו ממשיכים לבחון רכישת פעילויות סינרגטיות בתחומים משיקים לליבת הפעילות, מתוך מטרה להציף ערך לבעלי המניות של החברה."

הערכות ותחזיות החברה בקשר לתוצאות פעילותה במהלך הרבעון הראשון של שנת 2018, עמידה באסטרטגיה העסקית של החברה והגדלת היקף פעילות, תחזית ההכנסות וה- EBITDA לרבעון ראשון 2018, כמפורט לעיל, הינן תחזיות, הערכות ואומדנים הצופים פני עתיד, כהגדרתם בחוק ניירות ערך התשכ"ח-1968 בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ו/או אינו בשליטתה של החברה. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים, אשר אינם בשליטת החברה ו/או התממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף 47 לפרק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2016.
 
Video  |  Network  |  Android  |  Mobile  | 
 
תפריט על סדר היום 
 
פוקוס חברות Top 5
חדשות המנכ"לים
דרושים מתחמים
הבמה  
    בחירת הגולשים
  חדשות
 
 
  מנכ"לים
 
בנצי ברנדס ליאור לוי
אלי משה אודי מוקדי
 
 
 
מנוע חיפוש   |   הייטק   |   דרושים   |   Goto-Mobile בניית אתרים לסלולר
 
RSS   |   תקנון   |   צור קשר
 
מחשוב ענן
ניהול קשרי לקוחות
אבטחת מידע
 
בינה עסקית
ניהול ידע
ניהול מסמכים
 
בנקאות ביטוח
תיירות מלונאות
אופנה טקסטיל
 
חינוך אקדמיה
קמעונאות
חקלאות
 
קידום אתרים
דרושים הייטק
 
Cloud Computing
Virtualization
Security
 
Storage
Network
ERP
 
CRM
BI
QA
 
KM
SaaS
SOA
 
BPM
BPO
DRP
 
Outsourcing
Semiconductor
Telecom
 
Mobile
Backup
DMS
 
ידעטק  |  ידע טק  |  ידע-טק


Navigation