דף הבית |   פוקוס חברות   |   שיחת היום   |   המנכ"לים   |   דרושים   |   מתחמים   |   הבמה  
 
  כניסת חברה   |   אתר סלולארי אתר סלולארי  
ידעטק - מנוע חיפוש הייטק
חברות   חדשות   אנשים   דרושים   מילון  
חיפוש מתקדם
  מציאת פתרון טכנולוגי   |   חברות הייטק   |   פרסם אצלנו  
  Private Zone:     Login     Dashboard   |   Jobs   |
 
חדשות
אודיוקודס מדווחת על תוצאות הרבעון הרביעי ושנת 2017
 
דגשים לתוצאות הרבעון הרביעי ושנת 2017

מערכת ידעטק 24/01/18 | 09:48
 
 
 
 
ההכנסות הרבעוניות הסתכמו ב- 41.1 מיליון דולר, גידול של 9.7% לעומת הרבעון המקביל אשתקד; ההכנסות בשנת 2017 כולה הסתכמו ב-156.7 מיליון דולר בהשוואה ל-145.6 מיליון דולר בשנת 2016
ההכנסות הרבעוניות משירותים הסתכמו ב-13.4 מיליון דולר, גידול של 17.4% לעומת הרבעון המקביל אשתקד; ההכנסות משירותים בשנת 2017 כולה הסתכמו ב-49.3 מיליון דולר בהשוואה ל-43.3 מיליון דולר בשנת 2016
הכנסות מעסקי UC-SIP צמחו ביותר מ-15% בהשוואה לרבעון הרביעי של 2016
שיעור הרווח הגולמי הרבעוני על בסיס GAAP הסתכם ב-63.1%; שיעור הרווח הגולמי הרבעוני על בסיס Non-GAAP הסתכם ב-63.6%
שיעור הרווח התפעולי הרבעוני על בסיס GAAP הסתכם ב-7.8%; שיעור הרווח התפעולי הרבעוני על בסיס Non-GAAP הסתכם ב-9.7%

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ב- 8.4 מיליון דולר ברבעון הרביעי, ו-17.8 מיליון דולר במהלך שנת 2017
הרווח הנקי הרבעוני על בסיס GAAP הסתכם ב-672,000 דולר או 2 סנט למניה בדילול מלא, הרווח הנקי הרבעוני על בסיס Non-GAAP הסתכם ב-3.8 מיליון דולר או 12 סנט למניה בדילול מלא

הרווח הנקי על בסיס GAAP בשנת 2017 הסתכם ב-4.0 מיליון דולר או 13 סנט למניה בדילול מלא, הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP בשנת 2017 הסתכם ב-12.2 מיליון דולר או 37 סנט למניה בדילול מלא
במהלך הרבעון הרביעי של 2017 רכשה אודיוקודס 1.3 מיליון ממניותיה הרגילות בשווי מצטבר של 9.0 מיליון דולר

לוד, ישראל - 24 בינואר, 2018 - אודיוקודס (נאסד"ק: AUDC), ספקית מובילה של פתרונות תקשורת קולית המאפשרים לעסקים ולספקי שירותים לעבור לרשתות IP מלאות, פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנה אשר הסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017.

ההכנסות ברבעון הרביעי של שנת 2017 הסתכמו ב-41.4 מיליון דולר, לעומת 39.2 מיליון דולר ברבעון השלישי של שנת 2017 ו-37.8 מיליון דולר ברבעון הרביעי של שנת 2016. ההכנסות בשנת 2017 הסתכמו ב-156.7 מיליון דולר, לעומת 145.6 מיליון דולר בשנת 2016.

הרווח הנקי הסתכם ברבעון הרביעי של שנת 2017 ב-672,000 דולר או 2 סנט למניה בדילול מלא, לעומת רווח נקי של 14.8 מיליון דולר או 44 סנט למניה בדילול מלא ברבעון הרביעי של שנת 2016. בשנת 2017 הסתכם הרווח הנקי ב-4.0 מיליון דולר או 13 סנט למניה בדילול מלא, לעומת רווח של 16.2 מיליון דולר או 45 סנט למניה בדילול מלא בשנת 2016.

הרווח הנקי למניה בדילול מלא ברבעון הרביעי של 2016 ובשנת 2016 כולל הכנסות מס נדחות בהיקף של 34 סנט ו- 32 סנט בהתאמה. הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP אינו כולל את הכנסת המס הזו שאינה במזומן.

הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP הסתכם ברבעון הרביעי ב- 3.8 מיליון דולר, או 12 סנט למניה בדילול מלא, לעומת רווח נקי של 2.6 מיליון דולר או 8 סנט למניה בדילול מלא ברבעון הרביעי של שנת 2016. בשנת 2017 הסתכם הרווח הנקי על בסיס non-GAAP ב-12.2 מיליון דולר או 37 סנט למניה בדילול מלא, לעומת 9.4 מיליון דולר או 26 סנט למניה בדילול מלא בשנת 2016.

הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP אינו כולל: הוצאות הקשורות למתן אופציות; הפחתת נכסים בלתי מוחשיים; הוצאות המתייחסות לתשלומים דחויים והכנסות בגין שיערוך התחייבות ה-Earn-Out, בגין הרכישה של Active Communications Europe; הוצאות או הכנסות מס שלא במזומן בגין עדכון מיסים נדחים. התאמה בין הרווח הנקי GAAP ו-Non-GAAP מופיעה בטבלאות דוח רווח והפסד המצורפות להודעה לעיתונות זו.

החברה ייצרה ברבעון הרביעי תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת של 8.4 מיליון דולר ושל 17.8 מיליון דולר בשנת 2017 כולה. נכון ליום 31 בדצמבר 2017, היו בידי החברה מזומנים ושווי מזומנים, פיקדונות בנקאיים לטווח ארוך וקצר, ובטוחות סחירות לטווח ארוך וקצר בהיקף של 58.7 מיליון דולר, לעומת 69.5 מיליון דולר ב-31 בדצמבר 2016. הירידה בהיקף מזומנים ושווי מזומנים, פיקדונות בנקאיים ובטוחות סחירות בשנת 2017 נבעה מהשימוש במזומן להמשך רכישת מניותיה הרגילות של החברה במסגרת תכנית רכישת המניות שלה.

"אנו שמחים לדווח על תוצאות כספיות איתנות ברבעון הרביעי ובשנת 2017 כולה", אמר שבתאי אדלרסברג, נשיא ומנכ"ל אודיוקודס."
"ב- 2017 עמדנו היטב ביעד האסטרטגי שלנו להוביל את תחום ה- Enterprise Voice עם פתרונות קישוריות רשתות קול וחיזקנו את מעמדנו כמובילי שוק לשנים הבאות. אנו מדווחים על שיא בתוצאותינו הכספיות, לרבות בשיעור הרווח הגולמי ובביצועי הרווח התפעולי - עדות ליעילותנו התפעולית. במבט לעתיד, אנו צופים המשך התקדמות וצמיחה בשנת 2018, המשך יצירת תזרים מזומנים חזק זו השנה הרביעית ברציפות, המשך השקעה במגוון המוצרים שלנו, כמו גם התמקדות בהשאת ערך לבעלי המניות.

"הודענו על הקמת יחידה עסקית חדשה שתיקרא Voice.AI אשר תמשיך את ההצלחה של פעילות התקשורת לארגונים שלנו ופעילות ה- UC-SIP. באמצעות מינוף הפעילויות הקיימות שלנו בזיהוי קולי, הקלטה ואחזור שיחות, תוכל Voice.AI לנצל את הכמות האינסופיות של משאבים ואינטראקציות קוליות בארגונים יחד עם האפקטיביות הגוברת של טכנולוגיות בינה מלאכותית כמו NLP ו- NLU. פתרונות Voice.AI אשר מפותחים לאחרונה ישמשו לעיבוד והפצת תובנות עסקיות. בהתבסס על מעמדנו כחברה מובילה בפעילות תקשורת לארגונים, בסיס לקוחותינו הרחב, המומחיות שלנו בטלפוניה ותקשורת VoIP, וכן הפורטפוליו העשיר שלנו למוצרי GATEWAYS ,SBC ומוצרי קצה, אנו צופים פוטנציאל משמעותי למוצרים ולפתרונות עתידיים".

"בנוסף, המגמה הרווחת של מעבר לרשת All-IP מייצרת עבורנו הזדמנויות רבות, בזמן שאנו עובדים על מנועי צמיחה ופיתוחים טכנולוגיים חדשים", סיכם מר אדלרסברג.

תכנית רכישה עצמית של מניות
במהלך הרבעון אשר הסתיים ביום 31 בדצמבר 2017, רכשה אודיוקודס 1.3 מיליון מניות במסגרת תכנית הרכישה העצמית בהיקף כספי של 9.0 מיליון דולר. נכון ליום 31 בדצמבר 2017 ומאז תחילת תכנית הרכישה העצמית באוגוסט 2014, רכשה אודיוקודס סך של 15.8 מיליון מניות בסכום כולל של 79.7 מיליון דולר. במהלך 2017 אודיוקודס רכשה 3.7 מיליון מניות במסגרת תכנית הרכישה העצמית בהיקף כספי של 25.6 מיליון דולר.

בנובמבר 2017 קיבלה אודיוקודס אישור מבית המשפט בישראל לתוכנית חדשה לרכישה עצמית של מניות החברה בסכום כולל של עד 20 מיליון דולר. נכון ליום 31 בדצמבר 2017, נותרה לחברה האפשרות לרכישה של מניות בהיקף של 16.8 מיליון דולר במסגרת האישור שניתן מבית המשפט. האישור שניתן מבית המשפט לרכישת מניות עצמית יפוג ב-27 במאי 2018.
 
Network  |  UC  |  VoIP  |  BI  | 
 
תפריט על סדר היום 
 
פוקוס חברות Top 5
חדשות המנכ"לים
דרושים מתחמים
הבמה  
  חדשות
 
 
  מנכ"לים
 
ברק רגב ברק עילם
עוזי נבון נדב ארבל
 
 
 
מנוע חיפוש   |   הייטק   |   דרושים   |   Goto-Mobile בניית אתרים לסלולר
 
RSS   |   תקנון   |   צור קשר
 
מחשוב ענן
ניהול קשרי לקוחות
אבטחת מידע
 
בינה עסקית
ניהול ידע
ניהול מסמכים
 
בנקאות ביטוח
תיירות מלונאות
אופנה טקסטיל
 
חינוך אקדמיה
קמעונאות
חקלאות
 
קידום אתרים
דרושים הייטק
 
Cloud Computing
Virtualization
Security
 
Storage
Network
ERP
 
CRM
BI
QA
 
KM
SaaS
SOA
 
BPM
BPO
DRP
 
Outsourcing
Semiconductor
Telecom
 
Mobile
Backup
DMS
 
ידעטק  |  ידע טק  |  ידע-טק


Navigation