דף הבית |   פוקוס חברות   |   שיחת היום   |   המנכ"לים   |   דרושים   |   מתחמים   |   הבמה  
 
  כניסת חברה   |   אתר סלולארי אתר סלולארי  
ידעטק - מנוע חיפוש הייטק
חברות   חדשות   אנשים   דרושים   מילון  
חיפוש מתקדם
  מציאת פתרון טכנולוגי   |   חברות הייטק   |   פרסם אצלנו  
  Private Zone:     Login     Dashboard   |   Jobs   |
 
  הישאר מעודכן!    צור התראת דוא"ל עבור:  AudioCodes
חדשות
אודיוקודס מדווחת על תוצאות הרבעון הרביעי ושנת 2016
 
דגשים לתוצאות הרבעון הרביעי ושנת 2016:

מערכת ידעטק 16/03/17 | 02:14
שלוט בפרסומת שכולם רואים - בחר את AudioCodes
 
 
 
 
• ההכנסות הרבעוניות הסתכמו ב-37.8 מיליון דולר, גידול של 5.9% לעומת הרבעון המקביל אשתקד; ההכנסות בשנת 2016 כולה הסתכמו ב-145.6 מיליון דולר בהשוואה ל-139.8 מיליון דולר בשנת 2015

• ההכנסות הרבעוניות משירותים הסתכמו ב-11.4 מיליון דולר, גידול של 14.6% לעומת הרבעון המקביל אשתקד; ההכנסות משירותים בשנת 2016 כולה הסתכמו ב-43.3 מיליון דולר בהשוואה ל-37.8 מיליון דולר בשנת 2015
• הכנסות מעסקי UC-SIP צמחו ביותר מ-20% בהשוואה לרבעון הרביעי של 2015

• שיעור הרווח הגולמי הרבעוני על בסיס GAAP הסתכם ב-60.9%; שיעור הרווח הגולמי הרבעוני על בסיס Non-GAAP הסתכם ב-61.5%

• שיעור הרווח התפעולי הרבעוני על בסיס GAAP הסתכם ב-9.5%; שיעור הרווח התפעולי הרבעוני על בסיס Non-GAAP הסתכם ב-7.7%

• הרווח הנקי הרבעוני על בסיס GAAP הסתכם ב-14.8 מיליון דולר או 44 סנט למניה בדילול מלא, הרווח הנקי הרבעוני על בסיס Non-GAAP הסתכם ב-2.6 מיליון דולר או 8 סנט למניה בדילול מלא

• הרווח הנקי על בסיס GAAP בשנת 2016 הסתכם ב-16.2 מיליון דולר או 45 סנט למניה בדילול מלא, הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP בשנת 2016 הסתכם ב-9.4 מיליון דולר או 26 סנט למניה בדילול מלא

• החברה ייצרה תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת של 6.7 מיליון דולר ברבעון הרביעי, ו-18.3 מיליון דולר במהלך שנת 2016
• במהלך הרבעון הרביעי של 2016 רכשה אודיוקודס 1.2 מיליון ממניותיה הרגילות בשווי מצטבר של 7.7 מיליון דולר

לוד, ישראל - 31 בינואר, 2017 - אודיוקודס (נאסד"ק: AUDC), ספקית מובילה של פתרונות תקשורת קולית המאפשרים לעסקים ולספקי שירותים לעבור לרשתות IP מלאות, פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנה אשר הסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016.

ההכנסות ברבעון הרביעי של שנת 2016 הסתכמו ב-37.8 מיליון דולר, לעומת 37.2 מיליון דולר ברבעון השלישי של שנת 2016 ו-35.6 מיליון דולר ברבעון הרביעי של שנת 2015. ההכנסות בשנת 2016 הסתכמו ב-145.6 מיליון דולר, לעומת 139.8 מיליון דולר בשנת 2015.

במהלך הרבעון הרביעי של 2016, אודיוקודס מכרה לAvaya 645,000 דולר שטרם נגבו. ב-19 בינואר 2017, הודיעה Avaya Inc.כי הגישה עתירה מרצון תחת סעיף 11 לחוק פשיטות הרגל האמריקאי (Chapter 11). כתוצאה מכך, ההכנסות בגין מכירות אלו נרשמו בספרי החברה כהכנסות נדחות ולא נכללו במכירות המדווחות לרבעון הרביעי. הכנסות נדחות אלו גם הופחתו מיתרת הלקוחות במאזן החברה ליום ה-31 בדצמבר, 2016.

הרווח הנקי הסתכם ברבעון הרביעי של שנת 2016 ב-14.8 מיליון דולר או 44 סנט למניה בדילול מלא, לעומת רווח נקי של 2.8 מיליון דולר או 7 סנט למניה בדילול מלא ברבעון הרביעי של שנת 2015. בשנת 2016 הסתכם הרווח הנקי ב-16.2 מיליון דולר או 45 סנט למניה בדילול מלא, לעומת רווח של 366 אלף דולר או 1 סנט למניה בדילול מלא בשנת 2015.

הרווח הנקי למניה בדילול מלא כולל 34 סנט ברבעון הרביעי של 2016 ו- 32 סנט בשנת 2016 כתוצאה מהכנסות המס המתוארים בהמשך.

הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP הסתכם ברבעון הרביעי ב- 2.6 מיליון דולר, או 8 סנט למניה בדילול מלא, לעומת רווח נקי של 2.8 מיליון דולר או 7 סנט למניה בדילול מלא ברבעון הרביעי של שנת 2015. בשנת 2016 הסתכם הרווח הנקי על בסיס non-GAAP ב-9.4 מיליון דולר או 26 סנט למניה בדילול מלא, לעומת 5.9 מיליון דולר או 14 סנט למניה בדילול מלא בשנת 2015.

הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP אינו כולל: הוצאות הקשורות למתן אופציות; הפחתת נכסים בלתי מוחשיים; הוצאות המתייחסות לתשלומים דחויים והכנסות בגין שיערוך התחייבות ה-Earn-Out, בגין הרכישה של Active Communications Europe; הוצאות או הכנסות מס שלא במזומן בגין עדכון מיסים נדחים. התאמה בין הרווח הנקי GAAP ו-Non-GAAP מופיעה בטבלאות דוח רווח והפסד המצורפות להודעה לעיתונות זו.

במהלך הרבעון הרביעי של 2016, ניצלה החברה באופן מלא את נכסי המס הנדחים הנותרים שלה שנרשמו בשנת 2013. בהתאם להיסטורית הרווחים שלה ותוצאותיה העתידיות הצפויות, החברה רשמה נכס מס נוסף בסך 11.6 מיליון דולר נכון ליום 31 בדצמבר 2016. נכס המס משקף את סכום ההפסדים המועברים והפרשי העיתוי שהחברה צופה לנצל במהלך השנים הבאות. הרווח הנקי GAAP לרבעון הרביעי ולשנת 2016 משקף את הטבת המס שנרשמה בעקבות יצירת הנכס. הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP אינו כולל את הכנסת המס שלא במזומן הזו.

החברה ייצרה ברבעון הרביעי תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת של 6.7 מיליון דולר ושל 18.3 מיליון דולר בשנת 2016 כולה. נכון ליום 31 בדצמבר 2016, היו בידי החברה מזומנים ושווי מזומנים, פיקדונות בנקאיים לטווח ארוך וקצר, ובטוחות סחירות לטווח ארוך וקצר בהיקף של 69.5 מיליון דולר, לעומת 80.4 מיליון דולר ב-31 בדצמבר 2015. הירידה בהיקף מזומנים ושווי מזומנים, פיקדונות בנקאיים ובטוחות סחירות בשנת 2016 נבעה מהשימוש במזומן להמשך רכישת מניותיה הרגילות של החברה במסגרת תכנית רכישת המניות שלה.

"אנו שמחים לדווח על תוצאות כספיות טובות ברבעון הרביעי ובשנת 2016 כולה", אמר שבתאי אדלרסברג, נשיא ומנכ"ל אודיוקודס. "בשנת 2016 המשכנו ביישום התכנית האסטרטגית שלנו להרחבת פעילות ה-UC-SIP. אנו שמחים לדווח כי ההכנסות מפעילות ה-UC-SIP גדלו ליותר מ-55 מיליון דולר ב-2016, צמיחה של למעלה מ-20% בהשוואה ל- 2015. אנו בטוחים ביכולתנו להמשיך בקצב צמיחה זה ומתכננים להגיע להכנסות שנתיות בהיקף של 100 מיליון דולר במהלך 3 השנים הבאות. בנוסף, הטרנד העולמי של מעבר לרשת IP מלאה מעכשיו ועד שנת 2025 העלתה את הדרישה ל-gateways. בהתאם לטרנד הזה, הכנסותינו ממוצרי ה- gatewayגדלו במחצית השנייה של 2016 בהשוואה למחצית הראשונה של השנה. אנו שואבים עידוד מהמומנטום של שני עסקים אלו אשר מהווים כיום מעל ל-90% מההכנסות הרבעוניות שלנו."

"אנו ממוקדים בצמיחה ובמיצוב אודיוקודס כמובילה בשוק התקשורת הקולית לעסקים, תוך יישום פלטפורמת הקול המעולה שלנו בתחומי התקשורת האחודה (UC), מוקדי השירות (CC) וקישוריות SIP trunk (SIPT). הצלחנו לצמוח בפעילות העסקית שלנו עם שותפים מובילים לפיתוח יישומים כמו Microsoft, Genesys ו-Broadsoft. הפכנו לספק מצליח ומוערך מאוד של ציוד CPE לשותפינו ולקוחותינו והצלחנו להגדיל את יכולת החדירה שלנו לשוק ספקי השירות. בנוסף, עשינו צעדים חשובים בפיתוח העסק שלנו לסביבת ענן עם גידול בהתקנות של מוצרי ענן ופתרונות בתחומי וירטואליזציית SBC ו-Skype מקוון לעסקים. לבסוף, על סמך הביטחון שלנו בהמשך הצמיחה של עסקינו בטווח הארוך, המשכנו ברכישת מניות החברה ברבעון הרביעי של 2016 במטרה להגדיל את השווי לבעלי המניות שלנו", סיכם מר אדלרסברג, נשיא ומנכ"ל אודיוקודס.

תכנית רכישה עצמית של מניות
במהלך הרבעון אשר הסתיים ביום 31 בדצמבר 2016, רכשה אודיוקודס 1.2 מיליון מניות במסגרת תכנית הרכישה העצמית בהיקף כספי של כ-7.7 מיליון דולר. נכון ליום 31 בדצמבר 2016 ומאז תחילת תכנית הרכישה העצמית באוגוסט 2014, רכשה אודיוקודס סך של 12 מיליון מניות בסכום כולל של כ-54.2 מיליון דולר.
 
UC  |  Network  |  Cloud Computing  |  Microsoft  |  Virtualization  | 
 
תפריט על סדר היום 
 
פוקוס חברות Top 5
חדשות המנכ"לים
דרושים מתחמים
הבמה  
    בחירת הגולשים
  חדשות
 
 
  מנכ"לים
 
ברק רגב ברק עילם
עוזי נבון נדב ארבל
 
 
 
מנוע חיפוש   |   הייטק   |   דרושים   |   Goto-Mobile בניית אתרים לסלולר
 
RSS   |   תקנון   |   צור קשר
 
מחשוב ענן
ניהול קשרי לקוחות
אבטחת מידע
 
בינה עסקית
ניהול ידע
ניהול מסמכים
 
בנקאות ביטוח
תיירות מלונאות
אופנה טקסטיל
 
חינוך אקדמיה
קמעונאות
חקלאות
 
קידום אתרים
דרושים הייטק
 
Cloud Computing
Virtualization
Security
 
Storage
Network
ERP
 
CRM
BI
QA
 
KM
SaaS
SOA
 
BPM
BPO
DRP
 
Outsourcing
Semiconductor
Telecom
 
Mobile
Backup
DMS
 
ידעטק  |  ידע טק  |  ידע-טק


Navigation